Turkopoler och armborstskyttar

Turkopoler och armborstskyttar
Fått lite mer målat äntligen. Några beridna armborstskyttar också så har man en Big Battle DBA-armé med mina gamla tyska-orden-figgar.

Gammalt och nytt

Teutonic Knights painted 2007 (left) and 2010 (right).
Tyska ordensriddare, målade 2007 (t.v.) och igår (t.h.). Skulle vilja påstå jag blivit åtminstone något bättre med tiden.

Im Westen nichts Neues

Fortf ingen egentlig fart på målarsidan - delvis pga att jag har ont i höger handled - men ngt litet har det ju blivit:
Gobliner och bönder
Till vänster fler gobliner för HOTT, t.h. generiska medeltidsbönder. De är väl närmast avsedda för 1200-tals-italienare, men de funkar som det mesta av väst- och centraleuropeisk medeltid.

RSS 2.0